Dbając o najwyższą jakość usług, nasze laboratorium diagnostyczne regularnie potwierdza swoje kompetencje badawcze, uczestnicząc w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości - ring-testy.

Naszą jakość potwierdzają badania biegłości, organizowane zarówno przez ośrodki w kraju (PIWet, Gdańska Fundacja Wody), jak i za granicą (GD Deventer). 
Sprawdź naszą akredytację: Polskie Centrum Akredytacji

Pobierz ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

VETDIAGNOSTICA uczestniczy również w badaniach biegłości dla kierunków bakteriologicznych i serologicznych w materiałach klinicznych, spożywczych i paszach, rozszerzając je co roku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt