Diagnostyka laboratoryjna dla serwisu weterynaryjnego.

Jednym z najważniejszych elementów serwisu weterynaryjnego na fermach zwierząt gospodarskich jest profilaktyka, w skład której wchodzi m.in. monitoring chorób zakaźnych.

Monitoring czynników zakaźnych pozwala na łatwiejsze ustalenie programu profilaktycznego, co z kolei przekłada się na Twój sukces.

Innym elementem profilaktyki jest kontrola czystości ferm, a przede wszystkim stanu przygotowania budynków i sprzętu – kontrola dezynfekcji, czystości wody. Pozwala to w dużej mierze zapobiec wystąpieniu ognisku chorobowemu, a bardzo często jest jedynym sposobem eliminacji czynnika chorobotwórczego.

Samodzielne przeprowadzenie dezynfekcji u klienta, powinno być poparte wiarygodnym dowodem jej skuteczności.

Diagnostyka Laboratoryjna Bydgoszcz
Diagnostyka Laboratoryjna Bydgoszcz

Badania obiektów i materiałów biologicznych obszaru produkcji zwierzęcej.

  • Wymazy Czystościowe (kontrola dezynfekcji) – Bakteriologia, Mykologia
  • Badanie Wody – Mikrobiologia i Chemia
  • Badanie Ściółki – Bakteriologia, Mykologia
  • Badanie Czystości Powietrza – Bakteriologia, Mykologia

Diagnostyka laboratoryjna - badanie sekcyjne.

Jeśli jednak u Państwa podopiecznych pojawiły się problemy zdrowotne, to należy sprawdzić, czy ich przyczyną nie są zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe czy pasożytnicze.

Polecamy takie badania materiałów klinicznych oraz materiałów z produkcji zwierzęcej, jak:

Diagnostyka chorób zwierząt.
Kierunki:

  • Bakteriologia
  • Mykologia
  • Wirusologia
  • Parazytologia

Metody Badawcze

  • Posiew, Serologia, Biologia Molekularna (RT-PCR).
  • Monitoring Serologiczny – sprawdzenie statusu serologicznego stada, kontrola szczepień.
Diagnostyka Laboratoryjna Bydgoszcz

Poszczególne kierunki diagnostyki laboratoryjnej są zawarte w formularzach zleceń badań.

Dodatkowo należy być pewnym, że używa się odpowiedniego chemioterapeutyku.

Polecamy wykonywanie antybiogramów.

W przypadku podejrzeń, że problemy mogą wynikać z przyczyn żywieniowych.

Polecamy badanie paszy: Mikrobiologia i Chemia.

Laboratoryjne Badania Drobiu i Pasz

Poszukujesz kompleksowej diagnostyka laboratoryjnej laboratoryjnej dla hodowli zwierzęcej?

Napisz do nas…